Thailand

Poko-chan

bg-header-site-01.png

ทารกในช่วงหัดเดิน-เริ่มวิ่งและกระโดด

ทารกในช่วงหัดเดิน-เริ่มวิ่งและกระโดด

เด็กที่ร่างกายเจริญเติบโตเร็ว จะมีหลายเรื่องที่สามารถทำได้เร็วกว่าด้วยเช่นกัน อาจจะทำให้คุณแม่รู้สึกประหลาดใจ เช่น ปีนขึ้นบันได กระโดด มารอการเจริญเติบโตทางด้านจิตใจและคำพูดจนกว่าลูกจะเลิกใช้ผ้าอ้อมกันเถอะ เมื่อร่างกายโตขึ้น คุณแม่ก็จะปฏิบัติกับลูกราวกับเป็นเด็กโต แต่ยังไงจิตใจลูกก็ยังต้องการอ้อนคุณแม่อยู่ ในช่วงนี้สิ่งที่คุณแม่ต้องดูแลมีเพียงเล็กน้อย ขอให้สนุกกับช่วงเวลาเล็กน้อยนี้จนกระทั่งเด็กแยกกับคุณแม่เข้าห้องน้ำคนเดียวได้

เมื่อร่างกายใหญ่ขึ้น ปัสสาวะก็มากขึ้นด้วย
เมื่อร่างกายใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดรอยยางที่ขา

การเล่นเสริมสร้างสมาธิ

การเล่นมีความสำคัญต่อการเรียนรู้ของลูกน้อยอย่างมาก ถ้าคุณพ่อคุณแม่ได้เข้าใจและสามารถนำของเล่นหรือกิจกรรมการเล่นไปใช้กับลูกน้อยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้ว พัฒนาการและการเรียนรู้ของลูกน้อยจะก้าวไปอย่างมีคุณภาพยิ่งขึ้น ซึ่งเมื่อเด็กมีพื้นฐานทางพัฒนาการที่ดีและเหมาะสมกับวัย เด็กจะสามารถนำประสบการณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาไปประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ในอนาคตได้อย่างมีคุณภาพ

การเล่นเป็นกิจกรรมการเรียนรู้และเป็นตัวกระตุ้นให้ลูกน้อยเกิดการรับรู้ที่ดี นอกจากนี้ยังมีผลต่อพัฒนาการทางสมองและระบบประสาทอีกด้วย

การเล่นเสริมสร้างสมาธิ

การเล่นที่ดีจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการหลายๆ ด้าน อาทิ

 • เสริมสร้างความสนใจและคงสมาธิ
 • เสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ที่บกพร่อง
 • เสริมสร้างปฏิกิริยาการรับรู้และการตอบสนอง
 • ช่วยเสริมสร้างการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5
 • ช่วยพัฒนาด้านสติปัญญา เสริมสร้างจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
 • ช่วยพัฒนาความสามารถในด้านการสื่อสาร โดยเฉพาะคำศัพท์
 • ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในตัวเอง
 • ช่วยเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีทางสังคม เช่น การแบ่งปัน การผลัดเปลี่ยน การช่วยเหลือ การอดทนต่อการรอคอย ความยืดหยุ่น
 • ช่วยเสริมสร้างให้เด็กรู้จักตนเองได้ดีขึ้นซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ได้กระทำ
 • ช่วยเสริมสร้างสุขภาพจิตและอารมณ์ที่ดี
 • ช่วยพัฒนาและส่งเสริมบทบาททางเพศและบทบาทสมมติ

การเลือกของเล่นให้เหมาะกับเด็กในแต่ละวัย มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กเป็นอย่างมาก คุณพ่อคุณแม่จึงมีบทบาทสำคัญต่อการเลือกสรรของเล่นและจัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะต่อการเรียนรู้สำหรับลูกน้อย โดยคำนึงถึงความปลอดภัย ความเหมาะสมกับอายุและพัฒนาการของเด็ก ความสนใจของเด็ก ความสะอาด ความเหมาะสมของราคา และวิธีการเล่นค่ะ

ดังนั้นการเลือกผ้าอ้อมให้เหมาะสมกับกิจกรรมการเล่นของลูกน้อยถือเป็นตัวช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการอีกทางหนึ่ง MamyPoko Happy Pants ผ้าอ้อมแบบกางเกงที่การซึมซับเหมาะสำหรับการใช้ในตอนกลางวัน เพื่อให้ลูกน้อยได้เล่นกิจกรรมได้อย่างมีความสุข รู้สึกสบายตัว อารมณ์ดีตลอดทั้งวันค่ะ

สภาพการเจริญเติบโต เกณฑ์รูปร่าง น้ำหนัก : 13 - 35 กิโลกรัม

รูปร่าง

จะมีรูปร่างผอมบางแบบเด็กเล็กทันทีเริ่มมีกล้ามเนื้อ

เท้า

ค่อย ๆ เดินได้เร็วขึ้นเริ่มวิ่งและกระโดดได้

มือ

จะสามารถขยับได้เล็กน้อย เช่น พลิกสมุดภาพ ต่อตัวต่อไม้

จิตใจ

มี “ความต้องการ” ที่จะพยายามทำเองทุกอย่างและมี “ความต้องการพึ่งพาตัวเอง” ที่จะทำด้วยตัวเองจะเริ่มพูดโต้กลับว่า “ไม่เอา” เมื่อคุณแม่ยื่นมือเข้าไปช่วย

ผิว

ในตอนที่เล่นที่สวนสาธารณะ ฯลฯ หรือแม้แต่ในบ้าน จะเริ่มใช้มือจับทุกสิ่งที่สนใจ

ดังนั้นหากกลับถึงบ้านแล้ว ขอให้ล้างมือให้สะอาด ในตอนที่ออกไปข้างนอก หากพกแผ่นป้องกันเชื้อโรคไปด้วยทุกครั้งจะช่วยให้สบายใจได้มากขึ้น

ดังนั้น ขอให้ล้างมือเองให้เป็นนิสัยโดยพูดกระตุ้นว่า “ล้างมือด้วยนะ”

อาหาร

กินอาหารเด็กเล็กระยะหนึ่ง และจะเริ่มสามารถกินอาหารแบบเดียวกับผู้ใหญ่ได้เกือบทั้งหมดยกเว้นอาหารที่เผ็ดหรืออาหารที่มีรสจัด ยังไม่สามารถนั่งกินที่โต๊ะอาหารนิ่ง ๆ ได้ อาจจะมีสิ่งที่ทำให้เบี่ยงเบนความสนใจได้ง่าย หรือเริ่มเล่น เริ่มจะมีความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเกี่ยวกับวัตถุดิบอาหารชัดเจนขึ้น ดังนั้นควรให้กินวัตถุดิบอาหารที่หลากหลายและมีรสชาติอ่อนก่อน

ดังนั้น ขอให้คุณแม่สบายใจ อย่ากังวลกับท่าทางการกินอาหารของลูกมากเกินไป

การอาบน้ำ

มีเด็กบางคนจะไม่ชอบการล้างหน้าและสระผม ขอให้ลองใช้ฟองน้ำรูปสัตว์ ถุงมือสำหรับอาบน้ำ หรือของเล่น ฯลฯ เพื่อให้อาบน้ำได้อย่างสนุกสนาน ความกลัวและการต่อต้านเช่นนี้จะเป็นอยู่ชั่วคราวและจะสามารถผ่านไปได้อย่างแน่นอน ดังนั้นขอให้คุณแม่อดทนสักพัก

ดังนั้น ขอให้ลองเปลี่ยนอารมณ์หรือวิธีอาบน้ำโดยขอความร่วมมือกับคุณพ่อด้วยก็ได้

การแต่งตัว

จะรู้สึกสนุกสนานมากขึ้นเนื่องจากแฟชั่นมีการหลากหลายแบบ เมื่อเด็กอายุประมาณ 2 ขวบ จะมีเด็กบางคนโดยเฉพาะเด็กผู้หญิงแสดงความชอบเรื่องเสื้อผ้าออกมา และจะมีเด็กบางคนที่ดึงดันจะใส่แต่เสื้อผ้าที่ตัวเองชอบเท่านั้น

ดังนั้น คุณแม่ควรเคารพกับความต้องการของลูกเท่าที่จะทำได้พร้อมทั้งลองโน้มน้าวว่า “ตัวนี้ก็น่ารักนะ ลองใส่ให้ดูหน่อย”

1 วันของทารก

ระยะเวลาในการนอนตอนกลางคืนหรือช่วงเวลาในการนอนตอนกลางวัน ฯลฯ จะแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคน บางคนจะอยู่จนดึกทุกวัน ขอให้ฝึกให้นอนเร็วตื่นเร็วให้เป็นนิสัยโดยลดเวลานอนกลางวันและเพิ่มเวลาเล่นข้างนอก เป็นต้น นอกจากนี้ ความสามารถในการออกกำลังกายและความอยากรู้อยากเห็นก็จะเพิ่มขึ้น ทำให้มีอันตรายเพิ่มขึ้นกว่าที่ผ่านมา เช่น พลัดตก หรือกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ลองตรวจเช็คความปลอดภัยในห้องหรือที่สวนสาธารณะที่ไปเล่นประจำอีกครั้ง

ดังนั้น ขอให้ระมัดระวังโดยตรวจเช็คและหลีกเลี่ยงสถานที่หรือสิ่งของที่เป็นอันตรายต่อเด็ก เริ่มขยับได้อย่างอิสระ และเมื่อเริ่มพูด ก็ใกล้ถึงวันที่เลิกใส่ผ้าอ้อม! ลูกเติบโตขึ้นแล้วจริง ๆ

ความปลอดภัยวัยหัดเดิน

ความปลอดภัยวัยหัดเดิน

ลูกวัยหัดเดิน

ถือว่าเป็นวัยที่ต้องอยู่ในสายตาค่ะ เพราะนอกจากจะไวแล้วก็สุดแสนจะซนแล้ว เรื่องที่สำคัญที่สุดเลยก็คือ เรื่องความปลอดภัยของคุณหนูค่ะ มาดูกันค่ะว่าข้อควรระวัง และสิ่งที่ต้องดูแลเป็นพิเศษมีอะไรบ้าง

หน้าต่าง – ควรปิดใส่กลอนล็อคให้เรียบร้อย หากเป็นหน้าต่างระบายอากาศ ก็ควรใส่ลูกกรง เพราะเด็กวัยนี้เริ่มมีความสามารถในการปีน

ประตูลูกบิด – ควรมีที่ล็อคที่สูงพ้นมือลูก บางครั้งลูกต้องการจับเพื่อยึด แต่อาจจะเผลอไปเปิดประตู ทำให้เกิดอันตรายได้

ตู้เสื้อผ้า – ควรล็อคให้เรียบร้อย เพราะลูกน้อยอาจจะเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็น และอาจทำให้ขาดอากาศหายใจได้

สอนลงบันได – คุณแม่สามารถสอนลูกให้ลงบันไดอย่างปลอดภัยได้โดยให้ลูกนั่งถัดก้นลงมาเรื่อยๆจนกว่าจะถึงชั้นล่าง รวมถึงเน้นย้ำว่าไม่ให้ขึ้นลงบันไดคนเดียวโดยที่ไม่มีผู้ใหญ่อยู่ด้วย

ใส่รองเท้าพร้อมถุงเท้า – เพราะหากใส่ถุงเท้าเพียงอย่างเดียว อาจทำให้ลื่นล้มได้

บ้านที่ใช้กระจกใสควรติดตัวการ์ตูนไว้ เพื่อให้ลูกน้อยสังเกตเห็นได้ง่าย

การเลือกเสื้อผ้า และผ้าอ้อมก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะ ควรใส่สบาย ไม่ระคายเคือง เพื่อที่จะปล่อยให้ลูกมีพัฒนาการได้อย่างเต็มที่

update : 19.09.2560

ระบบมีการใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของคุณ หากต้องการใช้งานโปรดเปิดใช้งานคุกกี้ กรณีที่คุณใช้ Safari บน iPhone หรือ iPad โปรดปิดโหมดการเรียกดูส่วนตัว หากคุณลบข้อมูลคุกกี้ รายการโปรดที่คุณเลือกไว้จะถูกลบไปด้วย

แชร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

เคล็ดลับคุณแม่ที่เกี่ยวข้อง