Thailand

Poko-chan

bg-header-site-01.png

เพลงโพโคจัง

เพลงโพโคจัง เป็นเพลงกล่อมเด็กซึ่งจากการสำรวจกับเด็กทารกพบว่า 96% หยุดร้องไห้เมื่อได้ยินเพลงนี้ ถ้าลูกน้อยกำลังร้องไห้โยเย ลองเปิดเพลงนี้ให้เค้าฟังกันเถอะ!

เนื้องเพลง

เพลงนี้อาจจะทำให้เด็กหยุดร้องไห้ได้ และวิดิโอนี้จะทำให้คุณแม่และลูกน้อยมีความสุข

ผลลัพธ์

เด็กทารก 96.4% หยุดร้องงอแงเมื่อได้ยินเพลงนี้ *1

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ควบคุม

ควบคุมการผลิตโดย: Japan Acoustic Lab.Acoustic expert Mr. Hajime Suzuki

หมายเหตุ: เพลงนี้ไม่สามารถช่วยให้เด็กหยุดร้องไห้ได้จากปัจจัยทางร่างกายต่างๆ เช่น การเจ็บป่วยหรือความหิว