Thailand

Poko-chan

bg-header-site-01.png

ทารกในช่วงคลาน

ทารกในช่วงคลาน

เมื่อเริ่มคลานได้ ทารกจะมีความอยากรู้อยากเห็นมาก จะเพลิดเพลินกับการเคลื่อนไหวด้วยตัวเอง แม้แต่ตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมก็จะไม่ยอมอยู่เฉย หากสามารถให้ความสำคัญกับความต้องการเล่นของลูกไปพร้อมทั้งคุณแม่สามารถเปลี่ยนผ้าอ้อมได้อย่างรวดเร็วได้ก็คงดี!

จะคลานหนีทั้ง ๆ ที่ปัสสาวะอยู่!
พอขยับจนเหนื่อยก็หลับได้สนิทมากขึ้น

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก

การออกกำลังกายอย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการของเด็ก จะช่วยส่งเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ข้อต่อ เส้นเอ็น ให้พร้อมสำหรับพัฒนาในแต่ละช่วงวัย การฝึกอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอช่วยให้เด็กได้พัฒนาการทักษะด้านเคลื่อนไหว ส่งผลให้เป็นคนกระฉับกระเฉง มีความจำดี มีสมรรถภาพของร่างกายที่ดีด้วย ซึ่งเป็นพื้นฐานให้เด็กมีความมั่นใจที่จะทำกิจกรรมต่างๆทั้งการเรียนและนอกห้องเรียน นอกจากนี้การออกกำลังยังช่วยให้เด็กเล็กมีการตัดสินใจดีขึ้นประสาทและ กล้ามเนื้อมีความสัมพันธ์ กันและเป็นการปูพื้นฐานทักษะ การเคลื่อนไหวในขั้นยาก ๆ เมื่อเติบโตขึ้นต่อไป

วัยทารก-หัดคลาน

เด็กสามารถออกกำลังกายได้ตั้งแต่วัยทารกโดยการทำกิจกรรมร่วมกับคุณพ่อ คุณแม่ เช่น หรือ กิจกรรมออกกำลังกายเด็กเล็กที่เน้นการขยับแขนขา เพื่อพัฒนาข้อต่อ เส้นเอ็น การให้เด็กคว่ำตัวทำให้เด็กพยายามเกร็งลำตัวเพื่อผงกหัวเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมความแข็งแรงกล้ามเนื้อลำตัวและช่วงหลัง เด็กวัยทารกเมื่อถึงวัยคลานใครหลายคนอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรถ้าเด็กไม่คลาน แท้จริงนั้น การคลานมีความสำคัญหลายอย่างมาก การคลานเป็นการใช้กล้ามเนื้อทุกส่วนมากกว่าการเดิน เด็กได้เรียนรู้การใช้มือและแขน และเมื่อเข้าสู่วัยเริ่มเด็ก พอเด็กจะล้ม เด็กจะสามารถเอามือออกมากัน เพื่อไม่ให้ศีรษะฟาดพื้น ถ้าเด็กไม่สามารถทำได้เช่นนี้ เมื่อเด็กเจ็บเด็กก็จะกลัว ไม่กล้าที่จะทำอะไรด้วยตัวเอง ซึ่งมีผลต่ออนาคตของเด็กวัยกำลังคลาน และเด็กวัยก่อนและวัยเข้าอนุบาลควรได้รับการออกกำลังกายอย่างง่ายๆ ทุกวัน เหมือนเป็นการสะสมพัฒนาการให้ค่อยเป็นค่อยไป

สภาพการเจริญเติบโต เกณฑ์รูปร่าง น้ำหนัก : 7 - 12 กิโลกรัม

แขน

มีแรงเพิ่มมากขึ้น เด็กบางคนจะนอนคว่ำ ยกศีรษะขึ้นและใช้มือกับเท้าช่วยเลื่อนตัวไปข้างหน้า และเด็กบางคนจะเริ่มคลานได้ ซึ่งลักษณะการคลานจะมีหลากหลาย เด็กบางคนจะเลื่อนตัวไปโดยขยับขากรรเชียงในท่านั่ง ความเร็วจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและเด็กบางคนจะพยายามคลานขึ้นที่ต่างระดับหรือบันไดจึงควรระวังให้มาก

มือ

ปลายนิ้วจะสามารถขยับได้เล็กน้อย และจะเริ่มเล่นซุกซน เช่น ดึงทิชชู่ จับรีโมทคอนโทรลหรือโทรศัพท์มือถือเล่น

ศีรษะ

เริ่มเข้าใจเรื่องที่คุณแม่พูดมากขึ้นจะเริ่มเลียนแบบ และพูดคำที่ผู้ใหญ่พูดซ้ำ ๆ เช่น “หม่ำ ๆ” “บรืน ๆ”

ผิว

เมื่อคลานได้ในพื้นที่กว้างขึ้น ลูกจะเริ่มขยับตัวไปรอบ ๆ เช่น มุมห้อง ใต้โต๊ะ ซึ่งในสถานที่ที่ผู้ใหญ่มองไม่ค่อยเห็นนั้นมักจะเต็มไปด้วยฝุ่น ฯลฯ หากเห็บหรือฝุ่นสัมผัสถูกผิวหรือเข้าไปในร่างกาย อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ลูกเกิดภูมิแพ้ได้ นอกจากนี้ สิ่งของที่ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ใหญ่ อาจจะรุนแรงต่อผิวของทารกที่ละเอียดอ่อน และทำให้เกิดผื่นคันได้

ดังนั้น ขอให้ตรวจเช็คภายในห้องอีกครั้งโดยดูจากระดับการคลานของทารก

นมแม่และอาหารเด็กอ่อน

เริ่มกินอาหารที่มีความแข็งในระดับที่ใช้เหงือกบดได้แล้ว และเริ่มที่อยากจะกินเอง ในช่วงแรกจะพยายามใช้มือหยิบใส่ปาก ในช่วงนี้จนเลย 1 ขวบ ยังคงใช้มือหยิบกินซึ่งอนุญาตให้ทำได้ และคอยดูแลเรื่องความต้องการกิน ปริมาณการกินต่อครั้งจะ ๆ ค่อยเพิ่มขึ้น และเป็นช่วงที่เด็กบางคนเริ่มกิน 3 มื้อแบบเดียวกับผู้ใหญ่ ในช่วงนี้หากลูกอยากกินนมแม่ ควรปล่อยให้ลูกกินอิ่มเท่าที่ต้องการ

การอาบน้ำ

เมื่อลูกคลาน มือ เท้า และเข่าก็จะสกปรก ปริมาณการออกกำลังกายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหงื่อก็ออกมากขึ้น ขอให้ทุกวันอาบน้ำทำความสะอาดให้ดี หากรู้สึกว่าผิวแห้ง ฯลฯ ขอให้ใช้แชมพูหรือสบู่สำหรับผิวบอบบาง แม้แต่ในห้องน้ำลูกก็อยากจะเคลื่อนไหว ดังนั้นขอให้วางสิ่งที่เป็นอันตรายไว้บนที่สูงที่มือเอื้อมไม่ถึงด้วย เพราะลูกอาจจะนำเข้าปาก

ดังนั้น หากใช้สบู่ประเภทฟองที่สามารถล้างออกได้อย่างรวดเร็วจะทำให้สะดวกมากขึ้น

การแต่งตัว

เมื่อลูกคลาน มือ เท้า และเข่าก็จะสกปรก ปริมาณการออกกำลังกายก็จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เหงื่อก็ออกมากขึ้น ขอให้ทุกวันอาบน้ำทำความสะอาดให้ดี หากรู้สึกว่าผิวแห้ง ฯลฯ ขอให้ใช้แชมพูหรือสบู่สำหรับผิวบอบบาง แม้แต่ในห้องน้ำลูกก็อยากจะเคลื่อนไหว ดังนั้นขอให้วางสิ่งที่เป็นอันตรายไว้บนที่สูงที่มือเอื้อมไม่ถึงด้วย เพราะลูกอาจจะนำเข้าปาก

ดังนั้น หากใช้สบู่ประเภทฟองที่สามารถล้างออกได้อย่างรวดเร็วจะทำให้สะดวกมากขึ้น

การแต่งตัว

ขอให้เลือกวัสดุที่มีความยืดหยุ่นที่ขยับตัวและใส่ได้ง่าย เมื่อพาออกไปข้างนอก หากใส่เสื้อผ้ามากเกินไป จะทำให้ขยับตัวยาก ดังนั้นจึงมีเกณฑ์บรรทัดฐานว่า “ให้ลบจำนวนชิ้นของเสื้อผ้าผู้ใหญ่ออก 1 ชิ้น” เพื่อไม่ให้หนาเกินไปในฤดูหนาว การสวมเสื้อผ้าที่บางหลาย ๆ ชั้นจะช่วยปรับอุณหภูมิร่างกายได้ง่ายกว่าเสื้อผ้าที่หนาด้วยการใส่เพิ่มหรือถอดออก หากอยู่ภายในห้อง ขอให้ปล่อยให้เท้าเปล่าเท่าที่จะทำได้เพื่อป้องกันการลื่น ในตอนที่ไม่แน่ใจว่าอุณหภูมินี้ควรจะสวมแจ็คเก็ต ฯลฯ หรือไม่ ให้เลือกคำตอบว่าไม่สวม ทารกจะชอบสวมเสื้อผ้าบางมากกว่าเสื้อผ้าหนา

ดังนั้น ตอนที่ออกไปข้างนอกก็ควรนำชุดด้านในหรือเสื้อไปเผื่อด้วย

1 วันของทารก

เวลาที่ตื่นในตอนกลางวันเริ่มนานขึ้น จะนอนกลางวันประมาณ 1 - 2 ครั้ง นอกนั้นจะนอนตอนกลางคืนทีเดียว และหากกำหนดเวลาสำหรับกินอาหารเด็กอ่อนได้เป็นส่วนใหญ่แล้ว จะทำให้อุจจาระและนอนกลางวันเป็นเวลามากขึ้น ซึ่งจะทำให้ใช้ชีวิตได้เป็นจังหวะมากขึ้น หากลูกอยู่ดึกเพื่อรอคุณพ่อกลับมา อาจจะทำให้จังหวะที่สร้างไว้สับสน และทำให้นอนหลับได้ไม่ดี ซึ่งในช่วงที่นอนตอนกลางคืน จะมีการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโตออกมา ดังนั้นจึงควรให้นอนตอนกลางคืนให้เต็มอิ่ม

ดังนั้น ควรสร้างสิ่งแวดล้อมให้สามารถนอนเร็วและตื่นเร็วได้ หากคลานไปพร้อมกับเริ่มเกาะบางสิ่ง อาจจะเริ่มเกาะแล้วยืนก็ได้! วันที่ยืนได้ก็คงใกล้เข้ามาแล้ว!?

เล่นเสริมพัฒนาการ

เล่นเสริมพัฒนาการ

รู้หรือไม่คะ? ว่าคุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นกับลูกน้อยได้ตั้งแต่แรกคลอด คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นสิ่งต่างๆกับลูกได้โดยให้เหมาะสมกับวัยของลูก พัฒนาการของลูกน้อยจะไปได้เร็วมากเพียงแค่ได้เล่นวันละ 1-2 ชั่วโมง คุณพ่อคุณแม่สามารถเล่นกับลูกน้อยได้ง่ายๆ ด้วยของเล่นที่มีอยู่แล้วในบ้าน เช่น

1.กระจก การเล่นกับกระจกจะทำให้เด็กรู้จักกระตุ้นการสื่อสารกับคนรอบข้าง เด็กๆจะชอบเห็นหน้าตัวเองในกระจก และจะดีมากถ้าได้เห็นหน้าพ่อแม่ในกระจกด้วย

2.กรุ๊งกริ๊ง ช่วยกระตุ้นเรื่องการฟัง และมุ่งจุดสนใจให้ลูก ช่วยกระตุ้นพัฒนาการลูกเรื่องเหตุและผล

3.โมบาย ช่วยกระตุ้นเรื่องพัฒนาการเรื่องการมองเห็น ควรติดไว้ให้ลูกดูห่างจากตัวลูกประมาณ 1 ฟุต

4.ของเล่นนุ่มนิ่มไว้จับ ช่วยในเรื่องพัฒนาการของลูกด้าน การสัมผัส การจับยึด การเรียงสิ่งของ

5.เปิดเพลงให้ลูกฟัง จะช่วยในเรื่องพัฒนาการเรื่องการพูดและการฟัง ยิ่งได้ร้องหรือฟังพร้อมพ่อแม่ยิ่งเป็นการกระตุ้นพัฒนาการที่ดี

6.อ่านหนังสือให้ลูกฟัง พัฒนาการเรื่องการฟัง และการจำ เด็กๆจะจำคำศัพท์ต่างๆได้เร็วและมากขึ้น

ขอบคุณรูปภาพจากคุณ Jiraporn Conoley

update : 19.09.2560

ระบบมีการใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของคุณ หากต้องการใช้งานโปรดเปิดใช้งานคุกกี้ กรณีที่คุณใช้ Safari บน iPhone หรือ iPad โปรดปิดโหมดการเรียกดูส่วนตัว หากคุณลบข้อมูลคุกกี้ รายการโปรดที่คุณเลือกไว้จะถูกลบไปด้วย

แชร์

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง