Thailand

Poko-chan

bg-header-site-01.png

วิธีการรับมือ Covid-19 ของคุณแม่ตั้งครรภ์และหลังคลอด

สำหรับช่วงที่มีการระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เช่นนี้ อาจทำให้คุณแม่เกิดความกังวลใจว่าลูกน้อยจะได้รับความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน และควรรับมืออย่างไรให้ลูกปลอดภัย


        ถึงปัจจุบันจะไม่มีข้อมูลว่าคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือเพิ่งคลอดจะมีโอกาสติดเชื้อไวรัส Covid-19 มากกว่าคนทั่วไป แต่ในการตั้งครรภ์ร่างกายของคุณแม่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง จึงทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสตระกูลเดียวกับ COVID-19 หรือไวรัสชนิดอื่นที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้ง่าย

 

        แต่เพื่อความปลอดภัยและสบายใจ คุณแม่อาจป้องกันความเสี่ยงให้ตัวเองและลูกน้อยได้ด้วยหลักการ 3 ล. ได้แก่ เลี่ยง ลด และดูแลตนเอง

 

        ทั้งนี้คุณแม่เองก็ยังสามารถปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้ได้เช่นกัน

 

        1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดผู้ที่มีอาการไอ เป็นไข้ หรือผู้ที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คนแออัด หรือรวมกลุ่มกันจำนวนมาก

 

        2. รักษาระยะห่างในการอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นด้วยการอยู่ห่างกัน 1-2 เมตร

 

        3. หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า ดวงตา ปาก และจมูก

 

        4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่เสมอ หรือปรุงอาหารให้สุกร้อนทั่วถึง

 

        5. หลีกเลี่ยงการใช้ภาชนะรับประทานอาหารและของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น

 

        6. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ำสะอาดนานอย่างน้อย 20 วินาที โดยเฉพาะทุกครั้งที่มีการไอจาม สัมผัสสิ่งแปลกปลอม ก่อนรับประทานอาหาร หรือหลังออกจากห้องน้ำ หากไม่มีสบู่ ให้ใช้ 70% Alcohol gel แทน

 

        7. ในขณะไม่ได้สวมหน้ากากอนามัย ถ้ามีอาการไอ จาม ให้ใช้ต้นแขนด้านบนปิดปากทุกครั้ง

 

        8. แม้ทุกคนที่อยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หากมีอาการป่วย เล็กน้อย ควรพักผ่อนอยู่ที่บ้าน ถ้ามีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ หายใจเหนื่อย ควรรีบไปพบแพทย์

 

        9. หญิงตั้งครรภ์สามารถฝากครรภ์ได้ตามนัด

 

        แต่หากคุณแม่เข้าข่ายในการเป็นกลุ่มเสี่ยง อย่างเป็นผู้ที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเอง หรือมีการสัมผัส ใกล้ชิดผู้ป่วย COVID-19 ให้คุณแม่ปฏิบัติตามวิธีต่อไปนี้

 

        1. แยกตนเองออกจากครอบครัวและสังเกตอาการจนครบ 14 วัน ระหว่างนั้นให้งดการใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่น

 

        2. งดการออกไปในที่ชุมชนสาธารณะโดยไม่จำเป็น และงดการพูดคุย หรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้อื่นในระยะใกล้กว่า 2 เมตร 

 

        3. กรณีครบกำหนดนัดฝากครรภ์ ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าตนเองอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน เพื่อพิจารณาเลื่อนการฝากครรภ์ และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 

 

        4. กรณีเจ็บครรภ์คลอด ต้องไปโรงพยาบาลทันที และแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าตนเองอยู่ระหว่างการเฝ้าระวัง 14 วัน

 

        เพื่อลูกน้อย คุณแม่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด ปกป้องลูกน้อยด้วยความใส่ใจและระมัดระวัง ไม่ว่าจะระหว่างตั้งครรภ์หรือหลังคลอดก็ตาม 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมอนามัย,กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563

ระบบมีการใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของคุณ หากต้องการใช้งานโปรดเปิดใช้งานคุกกี้ กรณีที่คุณใช้ Safari บน iPhone หรือ iPad โปรดปิดโหมดการเรียกดูส่วนตัว หากคุณลบข้อมูลคุกกี้ รายการโปรดที่คุณเลือกไว้จะถูกลบไปด้วย