Thailand

Poko-chan

bg-header-site-01.png

ส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกน้อยได้ด้วยนิทาน

คุณแม่รู้ไหมว่าการเล่านิทานและอ่านหนังสือให้ลูกฟังมีประโยชน์มากมาย ไม่เว้นแม้แต่ลูกน้อยวัยขวบปีแรก เพราะนอกจากจะเป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านแล้ว ขณะที่คุณแม่เล่านิทานหรืออ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟัง ยังส่งผลดีต่อพัฒนาการหลาย ๆ ด้านของลูกน้อยด้วย ได้แก่


พัฒนาการด้านภาษา – ลูกน้อยจะได้ฝึกการได้ยินการใช้ภาษา และเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ จากการฟังเรื่องเล่าในหนังสือ

 

พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็ก – ลูกน้อยจะได้พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการใช้นิ้วมือ หยิบ จับ สัมผัส และขีดเขียน เป็นการทำงานประสานกันระหว่างสายตาและมือ (Eye-Hand Coordination) ซึ่งกระตุ้นการทำงานของสมองโดยตรง เป็นการช่วยพัฒนาสติปัญญาให้กับลูกน้อย

พัฒนาการด้านอารมณ์และสังคม - ขณะอ่านหนังสือหรือเล่านิทานให้ลูกน้อยฟัง การได้โอบกอดลูก ได้นั่งตัก การใกล้ชิด สัมผัส และการเกิดปฏิสัมพันธ์กัน จะทำให้คุณแม่และลูกน้อยเกิดความผูกพันและไว้ใจกันและกัน ลูกน้อยก็จะมีอารมณ์ที่มั่นคง และยิ่งถ้าเล่านิทานอย่างสนุกสนาน ลูกน้อยก็จะยิ่งมีความสุข อารมณ์ดี การเรียนรู้และการจดจำก็จะพัฒนาดีตามไปด้วย

 

เริ่มอ่านหนังสือเมื่อไรดี

ตั้งแต่ลูกน้อยลืมตาดูโลกก็เล่านิทานให้ฟังได้เลย เพราะการได้ยินเริ่มพัฒนาแล้ว แม้ลูกน้อยจะยังไม่เข้าใจความหมาย แต่เป็นการทำกิจกรรมที่จะสร้างความคุ้นเคยให้ เช่น คุ้นเคยกับเสียงของคุณแม่ จากที่คุณแม่อ่านหนังสือให้ฟัง ซึ่งถ้าไม่เคยปูพื้นฐานเรื่องการเล่านิทาน อ่านหนังสือให้ลูกเลย มาเริ่มทำตอนอายุ 1 ขวบ อาจจะต้องใช้การโน้มน้าวอยู่นาน หรืออาจล้มเหลว เพราะลูกน้อยไม่ชินกับกิจกรรมนี้

 

        แต่ถ้าอยากจะเริ่มอ่านหนังสือให้ลูกน้อยฟังในวัยที่เข้าใจภาษาฟังบ้างแล้ว ต้องเป็นตอนอายุ 6 เดือน เป็นช่วงที่ร่างกายพร้อมที่จะพัฒนา เริ่มนั่งเองได้ รู้จักชื่อตัวเอง ถึงจะยังพูดไม่ได้เป็นคำที่มีความหมาย แต่เริ่มส่งเสียงโต้ตอบกับคุณพ่อคุณแม่ ถ้าพูดให้ลูกน้อยฟังก็จะเป็นการเพิ่มข้อมูลคำศัพท์ และลูกน้อยก็จะฝึกพูดโดยเริ่มจากการฟัง 

อ่านหนังสืออย่างไร ลูกได้ประโยชน์มากสุด

        ควรเปล่งเสียงพูดให้ชัดถ้อย ชัดคำ เมื่อลูกน้อยอายุ 5 เดือนขึ้นไป ควรใช้ภาษาให้ถูกต้อง ลูกน้อยจะได้ฝึกฟังและฝึกพูด หากลูกน้อยพูดผิดก็ควรแก้ไขให้ถูกต้อง ใช้น้ำเสียงที่น่าสนใจ อ่านในจังหวะที่สนุกสนาน ใช้เรียกความสนใจลูก อาจทำเสียงประกอบเรื่องเพื่อเพิ่มความสนุก เช่น เสียงสัตว์ เสียงสมพัด ฯลฯ ทำท่าทางประกอบการเล่าเรื่อง เพิ่มความสนุก และยังช่วยให้ลูกน้อยได้ขยับร่างกายตามไปด้วย มีอุปกรณ์เสริม ช่วยเพิ่มความน่าสนใจ เช่น ตุ๊กตาหุ่นนิ้ว ตุ๊กตาผ้า หรือสิ่งของต่าง ๆ ที่ตรงกับเนื้อเรื่อง และช่วยให้ลูกน้อยได้สัมผัสพื้นผิววัสดุที่หลากหลายด้วย เล่าประกอบดนตรี อาจเปิดเพลงในจังหวะช้า ๆ คลอเบา ๆ ไปด้วย ช่วยให้ลูกน้อยมีอารมณ์ดี ได้ใกล้ชิด ผูกพัน การได้สบตา พูดคุย โอบกอดลูกตอนเล่านิทาน จะเป็นสื่อกลางของความรัก มีปฏิสัมพันธ์กันเกิดขึ้น เมื่ออารมณ์มั่นคง การเรียนรู้ก็จะพัฒนาดีตามไปด้วย การเล่านิทานในช่วงเวลาคุณภาพอย่างช่วงก่อนนอนหรือหลังกินนม ประมาณ10 นาทีก็พอแล้ว ไม่ควรยัดเยียดการเล่านิทานให้ลูกน้อยฟังมากจนเกินไป เพราะจะทำให้เกิดการต่อต้าน จนนิทานกลายเป็นเรื่องที่ไม่สนุกไปเลย

ระบบมีการใช้งานคุกกี้บนเบราเซอร์ของคุณ หากต้องการใช้งานโปรดเปิดใช้งานคุกกี้ กรณีที่คุณใช้ Safari บน iPhone หรือ iPad โปรดปิดโหมดการเรียกดูส่วนตัว หากคุณลบข้อมูลคุกกี้ รายการโปรดที่คุณเลือกไว้จะถูกลบไปด้วย